1W wtorek 21 lipca w Urzędzie Gminy Krajenka w powiecie złotowskim uczestniczyłem w podpisaniu umów dotyczących dofinansowania w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

 

W uroczystym podpisaniu uczestniczyli włodarze gmin, których zgłoszone projekty uzyskały wsparcie finansowe w ramach konkursu. W spotkaniu uczestniczył również poseł na sejm RP Krzysztof Paszyk oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski.
Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości i społeczności. Wsparcie trafi do 124 jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, a łączne wsparcie finansowe na ten cel wynosi 3,2 mln zł.

 

Dofinansowanie w ramach konkursu trafi do 6 sołectw w 5 gminach powiatu złotowskiego:

– gm. Złotów, sołectwo Krzywa Wieś, – dotacja w wysokości 21 tys. zł,
– gm. Złotów, sołectwo Rudna, – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Zakrzewo, sołectwo Drożyska Wielkie, – dotacja w wysokości przeszło 10 tys. zł,
– gm. Okonek, sołectwo Ciosaniec, – dotacja w wysokości 27 tys. zł,
– gm. Tarnówka, sołectwo Plecemin, – dotacja w wysokości prawie 11 tys. zł,
– gm. Krajenka, sołectwo Paruszka, – dotacja w wysokości 18 tys. zł.

Wszystkim laureatom składam gratulacje oraz życzę powodzenia w realizacji projektów.

2  3 4 5