222 lipca w środę udałem się do powiatów jarocińskiego i pleszewskiego gdzie podpisałem umowy na dofinansowanie w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

W uroczystym podpisaniu uczestniczyli włodarze gmin, których zgłoszone projekty uzyskały wsparcie finansowe w ramach konkursu. W spotkaniu uczestniczył również radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jan Grzesiek.
Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości i społeczności. Wsparcie trafi do 124 jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, a łączne wsparcie finansowe na ten cel wynosi 3,2 mln zł.

Dofinansowanie w ramach konkursu, które trafi do powiatu jarocińskiego:

– gm. Jarocin, sołectwo Potarzyca, – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Żerków, sołectwo Komorze Przybysławskie, – dotacja w wysokości 15 tys. zł,


Gminy z powiatu pleszewskiego do których trafi wsparcie:

– gm. Czermin, sołectwo Żegocin, – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Czermin, sołectwo Strzydzew, – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Chocz, sołectwo Kuźnia, – dotacja w wysokości niespełna 30 tys. zł,
– gm. Chocz, sołectwo Kwileń, – dotacja w wysokości ponad 24 tys. zł,
– gm. Dobrzyca, sołectwo Strzyżew, – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Gizałki, sołectwo Gizałki, – dotacja w wysokości prawie 27 tys. zł.

Wszystkim laureatom składam gratulacje oraz życzę powodzenia w realizacji projektów.

3 4 5 21 22 23 24