124 lipca w piątek w miejscowości Rozdrażew w powiecie krotoszyńskim uczestniczyłem w podpisaniu umów na dofinansowanie projektów w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś.

W uroczystym podpisaniu uczestniczyli włodarze gmin, których zgłoszone projekty uzyskały wsparcie finansowe w ramach konkursu.
Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości i społeczności. Wsparcie trafi do 124 jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, a łączne wsparcie finansowe na ten cel wynosi 3,2 mln zł.

Dofinansowanie w ramach konkursu trafi do 4 sołectw w 3 gminach:

– gm. Rozdrażew, sołectwo Wyki, – dotacja w wysokości ponad 22 tys. zł,
– gm. Rozdrażew, sołectwo Wolenice, – dotacja w wysokości prawie 25 tys. zł,
– gm. Zduny, sołectwo Konarzew, – dotacja w wysokości blisko 25 tys. zł,
– gm. Kobylin, sołectwo Rębiechów, – dotacja w wysokości ponad 30 tys. zł.

Wszystkim laureatom składam gratulacje oraz życzę powodzenia w realizacji projektów.

2 3