1W środowe popołudnie 29 lipca udałem się do powiatu tureckiego gdzie w Świetlicy Wiejskiej w Ciemieniu podpisałem umowy na dofinansowanie projektów w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś.

W uroczystym podpisaniu uczestniczyli włodarze gmin, których zgłoszone projekty uzyskały wsparcie finansowe w ramach konkursu. W podpisaniu umów uczestniczył również poseł na sejm RP Andrzej Grzyb.

Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości i społeczności. Wsparcie trafi do 124 jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, a łączne wsparcie finansowe na ten cel wynosi 3,2 mln zł.

 

Dofinansowanie w ramach konkursu trafi do 8 sołectw w 6 gminach

– gm. Kawęczyn, sołectwo Ciemień – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Kawęczyn, sołectwo Głuchów – dotacja w wysokości 21 tys. zł,
– gm. Brudzew, sołectwo Brudzew – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Brudzew, sołectwo Chrząblice – dotacja w wysokości 13 tys. zł,
– gm. Przykona, sołectwo Ewinów-Trzymsze – dotacja w wysokości ponad 24 tys. zł,
– gm. Dobra, sołectwo Rzechta – dotacja w wysokości 13 tys. zł,
– gm. Turek, sołectwo Chlebów – dotacja w wysokości 28 tys. zł,
– gm. Tuliszków, sołectwo Piętno – dotacja w wysokości niespełna 29 tys. zł.

Wszystkim laureatom składam gratulacje oraz życzę powodzenia w realizacji projektów.

2 3 4 5 6