1W środę 29 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Wysocku Wielkim w powiecie ostrowskim uczestniczyłem w podpisaniu umów na dofinansowanie projektów w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś.

W uroczystym podpisaniu uczestniczyli włodarze gmin, których zgłoszone projekty uzyskały wsparcie finansowe w ramach konkursu. W podpisaniu umów uczestniczyli również poseł na sejm RP Andrzej Grzyb, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pichet oraz prezes Wojewódzkiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski.

Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości i społeczności. Wsparcie trafi do 124 jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, a łączne wsparcie finansowe na ten cel wynosi 3,2 mln zł.

Dofinansowanie w ramach konkursu trafi do 7 sołectw w 5 gminach:

– gm. Ostrów Wielkopolski, sołectwo Wysocko Wielkie, – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Sośnie, sołectwo Młynik, – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Przygodzice, sołectwo Ludwików, – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Przygodzice, sołectwo Dębnica, – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Odolanów, sołectwo Boników, – dotacja w wysokości prawie 13 tys. zł,
– gm. Odolanów, sołectwo Wierzbno, – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Sieroszewice, sołectwo Masanów, – dotacja w wysokości 30 tys. zł.

Wszystkim laureatom składam gratulacje oraz życzę powodzenia w realizacji projektów.

1