12 października w miejscowości Zbiersk w gminie Stawiszyn, powiecie kaliskim odbyło się wydarzenie pod nazwą „Kolej wąskotorowa – produktem lokalnym mającym wpływ na promocję i rozwój obszarów wiejskich”.

Projekt został zrealizowany m. in dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w ramach  Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Celem spotkania wskazanie znaczenia kolei wąskotorowej jako produktu regionalnego. W ramach wydarzenia przeprowadzona została wystawa makiet kolejek wąskotorowych, gdzie można było podziwiać precyzję i staranność przygotowanych modeli. W ramach wydarzenia odbyła się również konferencja podejmująca tematykę promocji kolei wąskotorowej oraz całego subregionu. Spotkaniu towarzyszyły liczne opowieści i wspomnienia pracowników koeli związane z pracą na kolei w latach jej świetności.

2 3 4