18 października odwiedziłem także gminę Rychtal, gdzie w miejscowości Skoroszów

ukończono budowę drogi której budowę dofinansowano z środków budżetu województwa wielkopolskiego. Ponadto również w miejscowości Drożki wybudowana została taka sama droga. Obie inwestycje znacząco poprawią bezpieczeństwo podróży oraz komfort życia lokalnej społeczności i podróżnych.

42 3