Kulinarne dziedzictwoW piątek 18 grudnia 2020 w Urzędzie Miejskim Krotoszynie uczestniczyłem w podpisaniu umów w ramach poddziałania pt. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Umowy podpisałem z Burmistrzem Miasta i Gminy Krotoszyn Franciszkiem Marszałkiem oraz Burmistrzem Gminy Zduny Tomaszem Chudym.

 

Celem operacji jest integracja oraz zachęcenie lokalnych mieszkańców do odpoczynku i aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu poprzez rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury.

- Miasto i Gmina Krotoszyn, otrzymała wsparcie w wysokości niespełna 40 tys. zł na realizację projektu pt. „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw w Durzynie”.

- Gmina Zduny, , otrzymała wsparcie w wysokości ponad 70 tys. złna projekt pt. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej w miejscowości Zduny i Konarzew”.

Wszystkie wnioski o przyznanie pomocy zostały złożone w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD Okno Południowej Wielkopolski. Poziom dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych operacji.

Kulinarne dziedzictwo Kulinarne dziedzictwo Kulinarne dziedzictwo Kulinarne dziedzictwo