Kulinarne dziedzictwo21 grudnia, w poniedziałek w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, gdzie razem z Wiceprezydentem Miasta Grzegorzem Kulawinkiem podpisałem kolejną umowę na realizację zadania w ramach poddziałania Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

W ramach pomocy dwie kaliskie szkoły; Zespół Szkół Samochodowych oraz Zespół Szkół Ekonomicznych, otrzymają wsparcie w wysokości ponad 460 tys. zł na zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zajęć w formie zdalnej. Wartość całego projektu realizowanego w obu szkołach wyniesie prawie 550 tys. zł.

Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 w zakresie realizacji kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji w formie zdalnej, której wprowadzenie jest skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19.

W ramach realizacji projektu przewidziano realizację jednego zadania w ramach, którego zaplanowano zakup 145 laptopów (notebooków) wraz z oprogramowaniem, które wykorzystywane będą dla potrzeb edukacji zdalnej w Zespole Szkół Samochodowych oraz Zespole Szkół Ekonomicznych.

Zakupiony w projekcie sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Kulinarne dziedzictwo Kulinarne dziedzictwo