Kulinarne dziedzictwoWe wtorek 5 stycznia 2021 r. w Urzędzie Gminy Lisków w powiecie kaliskim razem z Wójt Gminy Marią Krawiec podpisałem umowę na realizację operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.


Celem operacji jest poprawa funkcjonalności sieci wodociągowej poprzez jej rozbudowę oraz zakup urządzeń i wyposażenia dla zabezpieczenia działania systemu sanitarnego w razie jego awarii. Dodatkowym celem jest udoskonalenie technologii przesyłu i oczyszczania ścieków przez obecne wyposażenie przepompowni i oczyszczalni ścieków. Operacja przewiduje budowę 1,156 km sieci wodociągowej w miejscowości Zakrzyn oraz zakup przenośnego agregatu do obsługi awaryjnej systemu ściekowego. Wysokość wsparcia to ponad 185 tys. zł.

Kulinarne dziedzictwo