Kulinarne dziedzictwo5 stycznia 2021 r. odwiedziłem również zrealizowane inwestycje drogowe w Liskowie (pow. kaliski), Mącznikach (pow. ostrzeszowski) oraz Bukownicy (pow. ostrzeszowski).

Razem z Dyrektorem Zarządu Wielkopolskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Pawłem Katarzyńskim oraz Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kole Iloną Kujawą spotkaliśmy się z przedstawicielami lokalnych władz samorządowych. W spotkaniu uczestniczył również Poseł na Sejm RP Andrzej Grzyb. Rozmawialiśmy o inwestycjach drogowych zrealizowanych w latach ubiegłych, a także o przyszłych inwestycjach, które będą realizowane. Część prac będzie kontynuacją już zrealizowanych etapów, rozpoczęte będą również nowe inwestycje.

Kulinarne dziedzictwo Kulinarne dziedzictwo  Kulinarne dziedzictwo Kulinarne dziedzictwo Kulinarne dziedzictwo