Kulinarne dziedzictwoW piątek 15 stycznia 2021 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszew podpisałem umowę na realizację operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Umowę podpisałem z Prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pleszewie Grzegorzem Knappe. Celem operacji jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie,. Projekt obejmuje budowę 1,98 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej, budowę 3 przepompowni ścieków. Ponadto zostanie dokonany zakup wyposażenia dla budynku stacji uzdatniania wody w Kuczkowie, Przyznana kwota pomocy wynosi ponad 1 mln zł.

Kulinarne dziedzictwo