Kulinarne dziedzictwo18 stycznia w poniedziałek w Urzędzie Miasta i Gminy Odolanów w powiecie kaliskim razem z Burmistrzem Odolanowa Marianem Janickim podpisaliśmy umowę w ramach poddziałania Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.

W ramach pomocy na realizację projektu Miasto i Gmina Odolanów otrzymała wsparcie w wysokości przeszło 225 tys. zł na zakup niezbędnego sprzętu do realizacji zajęć w formie zdalnej. Wartość całego projektu realizowanego w Branżowej Szkole w Odolanowie wyniesie niespełna 270 tys. zł
W ramach realizacji projektu przewidziano realizację jednego zadania w ramach, którego nastąpi zakup następującego wyposażenia przeznaczonego do realizacji nauczania zdalnego, laptopów, tabletów, komputerów stacjonarnych, zestawów słuchawek, mikrofonów, kamer internetowych, myszek komputerowych.


Zakupiony w projekcie sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół.

Kulinarne dziedzictwo  Kulinarne dziedzictwo Kulinarne dziedzictwo