6W poniedziałek 8 listopada w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie razem z Burmistrzem Franciszkiem Marszałkiem miałem przyjemność podpisać umowę na realizację zadania pt. „Budowa obiektu w Raciborowie w celu wykorzystania jako niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej”.

Kwota pomocy jaką otrzymała Gmina na realizację zadania to blisko 120 tys. zł. W ramach zadania powstanie obiekt wypoczynkowo-rekreacyjny składający się m.in. z sali biesiadnej o powierzchni około 52 m2 i przyległego do niej zaplecza, uporządkowany zostanie teren wokół sali.
Obiekt powstanie dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Okno Południowej Wielkopolski”, które ogłosiło nabór w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Środki pochodzą z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na uroczystości obecna była również Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Joanna Król-Trąbka.

6 6