68 listopada w Urzędzie Gminy Raszków podpisałem umowę z Burmistrzem Jackiem Bartczakiem umowę na realizację zadania pt. „Plac zabaw w Raszkowie i siłownia zewnętrzna w Niemojewcu miejscem rekreacji i integracji mieszkańców społeczności lokalnej”, na które gmina otrzymała wsparcie niespełna 110 tys. zł.

Środki pochodzą z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostanie zrealizowane dzięki inicjatywie Stowarzyszenia „Okno Południowej Wielkopolski”, które ogłosiło nabór w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.