68 listopada na zaproszenie Wójta Roberta Łozy odwiedziłem gminę Gizałki, w powiecie pleszewskim. Celem była wizyta na inwestycjach które zostały zrealizowane w bieżącym roku w ramach dofinansowania z Budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Wizytę rozpocząłem od wizyty na nowej drodze gminnej w Rudzie Wieczyńskiej w kierunku Łęgu, następnie w miejscowości Krzyżówka, odbyło się oficjalne otwarcie przebudowanej drogi gminnej. Inwestycja została zrealizowana z dofinansowaniem w ramach dotacji do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łączna wartość tych dwóch inwestycji to ponad 475 tys. zł, z czego przeszło 246 tys. zł to dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Kolejnym punktem wizyta była wizyta w Orlinie Małej, gdzie realizowany był projekt pn.: „Remont budynku sali wiejskiej w Orlinie Małej wraz z zagospodarowaniem terenu” w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Wartość zadania wyniosła ponad 105 tys. zł, z czego 47 tys. zł stanowiło dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

6 6 6