107 lipca 2020 r. udałem się do gmin Obrzycko w powiecie szamotulskim, Wysoka w powiecie pilskim, Czarnków w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim, oraz Złotów w powiecie złotowskim na uroczyste podpisanie umów w związku z realizacją operacji „Gospodarka wodno-ściekowa”. Umowy podpisałem z włodarzami gmin, które uzyskały wsparcie na realizację tego zadania.


Na uroczystosci podpisania umów obecni był również poseł na sejm RP Krzysztof Paszyk.oraz radny Sejmiku Województwa Wielkopolskeigo Jarosław Maciejewski. Celem operacji jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz zaopatrującej w wodę mieszkańców gmin. Dzięki dofinansowaniu powstaną nowe stacje uzdatniania wody, przepompownie rozbudowywana jest siec kanalizacji zbiorowej dla ścieków komunalnych na rzecz likwidacji zbiorników bezodpływowych. Dzięki dofinansowaniu zmodernizowane zostaną oczyszczalnie ścieków.

Kwoty dofinansowania przyznane na realizację operacji dla poszczególnych gmin i przedsiębiorstw:

- gmina Obrzycko łączna kwota dofinansowania ponad 2 mln zł,

- gmina Czarnków łączna kwota dofinansowania prawie 1 mln zł,

- gmina Wysoka łączna kwota ponad 1,1 mln zł,

- gmina Złotów łączna kwota dofinansowania ponad 1 mln zł,

- gmina Tarnówka łączna kwota dofinansowania ponad 80 tys. zł,

- gmina Lipka kwota dofinansowania ponad 1,9 mln zł.

Wszystkim beneficjentom gratuluję i życzę sukcesów w realizacji operacji.

2 11 12 21 31 41 51