3We wtorek 14 lipca udałem się do powiatu słupeckiego, gdzie razem z gminami Strzałkowo, Zagórów, Lądek i Ostrowite podpisałem umowy na realizację operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” oraz w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”.

Umowy podpisałem z włodarzami gmin, które uzyskały wsparcie na realizację zadań i projektów. Celem operacji jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej, rozwój infrastruktury technicznej poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz zaopatrującej w wodę mieszkańców gmin. Dzięki dofinansowaniu powstaną nowe stacje uzdatniania wody, przepompownie rozbudowywana jest siec kanalizacji zbiorowej dla ścieków komunalnych na rzecz likwidacji zbiorników bezodpływowych. Dzięki dofinansowaniu zmodernizowane zostaną oczyszczalnie ścieków. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Kwoty dofinansowania przyznane na realizację operacji dla poszczególnych gmin:

- Gmina Strzałkowo łączna kwota dofinansowania niespełna 650 tys. zł,

- Gmina Zagórów łączna kwota dofinansowania prawie 700 tys. zł,

- Gmina Lądek łączna kwota ponad 700 tys. zł,

- Gmina Ostrowite łączna kwota dofinansowania prawie 590 tys. zł.

Kwoty dofinansowania przyznane w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” dla poszczególnych sołectw:

- Sołectwo Myszakówek gm. Zagórów dotacja 30 tys. zł,

- Sołectwo Skokum gm. Zagórów dotacja 30 tys. zł,

- Sołectwo Chrabin gm. Powidz dotacja 25,7 tys. zł,

- Sołectwo Szyszłowo gm. Ostrowite dotacja 30 tys. zł,

- Sołectwo Ciążeń gm. Lądek dotacja 30 tys. zł,

- Sołectwo Jaroszyn gm. Lądek dotacja 30 tys. zł.

Wszystkim beneficjentom gratuluję i życzę sukcesów w realizacji operacji.

1  3a 2 4 5 6