3W czwartkowe popołudnie 16 lipca we wsi Leszcze w powiecie kolskim, podpisałem umowy dotyczące dofinansowania w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Na uroczystym podpisaniu obecni byli włodarze gmin Dąbie oraz Kłodawa, których zgłoszone projekty uzyskały wsparcie finansowe w ramach konkursu.
W podpisaniu umów uczestniczył również radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Czesław Cieślak.
Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości i społeczności. Wsparcie trafi do 124 jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, a łączne wsparcie finansowe na ten cel wynosi 3,2 mln zł.

W powiecie kolskim wsparcie trafi do 4 sołectw w 2 gminach:

– gm. Kłodawa, sołectwo Zbójno – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Kłodawa, sołectwo Leszcze – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Dąbie, sołectwo Krzewo – dotacja w wysokości 24 tys. zł,
– gm. Dąbie, sołectwo Rzuchów – dotacja w wysokości 30 tys. zł.

Wszystkim laureatom składam gratulacje oraz życzę powodzenia w realizacji projektów.

2 4 5