2117 lipca w piątek, w Starostwie Powiatowym w Kaliszu uczestniczyłem w uroczystym podpisaniu umów dotyczących dofinansowania w ramach X edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”, w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi.

Umowy podpisałem z włodarzami gmin, których zgłoszone projekty uzyskały wsparcie finansowe w ramach konkursu. Spotkaniu przedowniczył Starosta Kaliski Krzystof Nosal.
Konkurs wspiera realizację niewielkich projektów służących zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz kultywowaniu tradycji społeczności lokalnych. Celem konkursu jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich na poziomie sołectwa, w kierunku ich zaangażowania na rzecz rozwoju własnej miejscowości i społeczności. Wsparcie trafi do 124 jednostek samorządu terytorialnego na terenie całego województwa, a łączne wsparcie finansowe na ten cel wynosi 3,2 mln zł.

Na terenie powiatu wsparcie trafi do 12 sołectw w 7 gminach:

– gm. Blizanów, sołectwo Pruszków – dotacja w wysokości 23 tys. zł,
– gm. Blizanów, sołectwo Żegocin – dotacja w wysokości 30 tys. zł,
– gm. Brzeziny, sołectwo Brzeziny – dotacja w wysokości ponad 30 tys. zł,
– gm. Brzeziny, sołectwo Czempisz – dotacja w wysokości ponad 30 tys. zł,
– gm. Ceków-Kolonia, sołectwo Morawin – dotacja w wysokości ponad 23 tys. zł,
– gm. Ceków-Kolonia, sołectwo Przedzeń – dotacja w wysokości 26 tys. zł,
– gm. Lisków, sołectwo Lisków – dotacja w wysokości prawie 26 tys. zł,
– gm. Lisków, sołectwo Koźlątków – dotacja w wysokości ponad 25 tys. zł,
– gm. Mycielin, sołectwo Przyranie – dotacja w wysokości prawie 30 tys. zł,
– gm. Stawiszyn, sołectwo Piątek Mały – dotacja w wysokości niespełna 21 tys. zł,
– gm. Szczytniki, sołectwo Iwanowice – dotacja w wysokości 28,5 tys. zł,
– gm. Szczytniki, sołectwo Joanka – dotacja w wysokości 27 tys. zł.

Wszystkim laureatom składam gratulacje oraz życzę powodzenia w realizacji projektów.

22 23 24 25 26 27 28