125302477 3764789443565763 2891476254422450813 nW poniedziałek 10 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Sieroszewicach razem z włodarzami gmin i powiatu ostrowskiego podpisałem umowy w ramach Programu Ochrony Gruntów Rolnych.

W uroczystości uczestniczyli również Prezes Wielkopolskiej Izby Rolniczej Piotr Walkowski oraz radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Andrzej Pichet. Środki pochodzące z Budżetu Województwa Wielkopolskiego trafią do gmin Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice i Sośnie. W ramach budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól do gmin trafi łącznie prawie 760 tys. zł. Kolejnym zadaniem, które będzie realizowane w ramach programu to dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych. Gminy Nowe Skalmierzyce, Przygodzice, Raszków i Sośnie otrzymają blisko 50 tyś zł na realizację tego zadania. W ramach prac związanych z małą retencją Gmina Sieroszewice otrzyma ponad 22 tys. zł na renowację zbiornika małej retencji.
W ramach programu bardzo ważne środki otrzyma Powiat Ostrowski, które będą przeznaczone na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów oraz spraw związanych z ich ochroną, wysokość wsparcia to 30 tys. zł.

125302477 3764789443565763 2891476254422450813 n 125302477 3764789443565763 2891476254422450813 n 125302477 3764789443565763 2891476254422450813 n 125302477 3764789443565763 2891476254422450813 n 125302477 3764789443565763 2891476254422450813 n 125302477 3764789443565763 2891476254422450813 n 125302477 3764789443565763 2891476254422450813 n 125302477 3764789443565763 2891476254422450813 n