1W środę 12 maja odwiedziłem Gminę Okonek w powiecie złotowskim,

gdzie w Okoneckim Centrum Kultury z burmistrzem Andrzejem Jasiłkiem podpisaliśmy umowę na realizację zadania pt. „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj” w ramach programu „Gospodarka wodno-ściekowa” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W uroczystości uczestniczyli również poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk oraz wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski.

Dofinasowanie jakie otrzymała Gmina to ponad 1,5 mln zł.
Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Okonek poprzez budowę gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj. Gmina zbuduje 5,46 km zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę, rozbuduje ujęcie wody oraz zbuduje zbiornik retencyjny wody pitnej.

1 1 1