611 października w Urzędzie Gminy Kiszkowo, w powiecie gnieźnieńskim podpisałem umowę z Wójtem Gminy Tadeuszem Bąkowskim w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji centralnej z przyłączami oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Berkowo”.

Środki w wysokości ponad 950 tys. zł pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Celem operacji jest zapewnienie dostępu do kanalizacji mieszkańcom Berkowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w celu zwiększenia jej wydajności. W ramach inwestycji gmina wybuduje 2,190 km sieci kanalizacyjnej oraz przebuduje 0,054 km sieci wodociągowej.

6 6 6